Diakonie

Diecezjalna Diakonia Muzyczna

Diecezjalna Diakonia Muzyczna
Odpowiedzialni Oaza:
Kamil Janowicz

„Kto śpiewa ten dwa razy się modli” (św. Augustyn) „Przemawiajcie do siebie wzajemnie w Psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” (Ef 5,19).

W diakonii posługują osoby, które zostały obdarzone przez Pana talentami muzycznymi, i które chcą się nimi dzielić ze Wspólnotą. Staramy się rozwijać umiejętności samodzielnego prowadzenia śpiewów podczas Mszy Świętych, adoracji, prowadzenia jutrzni w czasie rekolekcji, itp.

Głównym zadaniem diakonii muzycznej jest troska o odpowiedni charakter zgromadzeń liturgicznych oraz innych nabożeństw i spotkań, w których uczestniczy Domowy Kościół. Śpiew wyraża nasze uczucia i jest wspaniałą modlitwą. Służba ta daje możliwość poznawania, pielęgnowania i dzielenia się posiadanym talentem.