Diakonie

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji
Odpowiedzialni Oaza:
ks. Rafał Zakrzewski
Odpowiedzialni DK:
Urszula i Piotr Rydzewscy


Ewangelizacja zawsze dokonuje się przez słowo i prowadzi do kontaktu ze Słowem Bożym. (…) Ewangelizacja przez słowo prowadzi do sakramentów i trwania w życiu sakramentalnym. (…) 

W końcu ewangelizacja włącza człowieka do wspólnoty wierzących, do Kościoła. (…)

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”