Diakonie

Diakonia Misyjna

Diakonia Misyjna
Odpowiedzialni Oaza:
Karolina Maleszewska
Odpowiedzialni DK:
Anna i Marek Skrypkowie

bialystokdiakoniamisyjna@gmail.com

Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom.

Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 3 

Diakonia misyjna została powołana przez ówczesnego moderatora generalnego, ks. Adama Wodarczyka w 2008 roku, ogłosił on, że Diakonia Misyjna jest Diakonią Ewangelizacji ad extra czyli poza granicami Polski. Z biegiem lat świadomość naszej tożsamości się pogłębia i wciąż rozeznajemy zadania, jakie stoją przed nami w związku z Wielkim Nakazem Misyjnym Chrystusa.

Diakonia Misyjna w naszej diecezji powstała w grudniu 2018 roku, kiedy Weronika i Krzysztof wrócili z pierwszej posługi Misyjnej w Kenii i Tanzanii. Obecnie formujemy się przez cały rok w jedności z diakonią Centralną oraz budzimy ducha misyjnego w naszej diecezji, w wakacje posługujemy w Kenii oraz w Tanzanii na rekolekcjach oazowych.

Trzy podstawowe cele Diakonii Misyjnej:

  1. Głoszenie Jezusa:

* nieochrzczonym * ochrzczonym, ale żyjącym daleko od Chrystusa * wierzącym, zaangażowanym chrześcijanom dla pogłębienia ich wiary

  1. Szerzenie charyzmatu Ruchu Światło-Życie na świecie

(tworzenie struktur poza Polską i doprowadzenie tych ludzi do samodzielności życia charyzmatem czyli pomnażania uczniów)

  1. Budzenie w naszym Ruchu ducha misyjnego

(poszerzanie świadomości misyjnej wśród oazowiczów)

(Fragment powyższego tekstu pochodzi ze strony Centralnej Diakoni Misyjnej http://www.misje.oaza.pl/index.php/o-nas/)