Diakonie

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego
Odpowiedzialni Oaza:
Gabriela Pietrowcew
Odpowiedzialni DK:
Iwona Rzęsicka
Spotkania:
Kościół Św Wojciecha
Wtorek godz.1830

DK: dks.bialy@gmail.com, Oaza: dks.oaza@gmail.com

www.oaza.archibial.pl

Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów.

Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata.

Cel:

  • formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne)
  • miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami
  • formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu jak też odczytujemy to jako naszą misję ad extra)
  • prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych
  • służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, 64 listy dyskusyjne, forum.oaza.pl)
  • śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu (np. radio internetowe)

Cele, wokół których ogniskuje się formacja posługa diakonii wyrażają również naszą tożsamość jako diakonii Ruchu. Bardziej DKS określa się jako diakonia specjalistyczna niż jedna z diakonii pomocniczych diakonii jedności (por. rozwój diakonii życia).

Powyższy tekst pochodzi ze strony Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego: http://www.oaza.pl/cdks/

Diakonia Słowa jest częścią Diakonii Komunikowania Społecznego. Jej głównym zadaniem jest dbanie o to, aby słowo (drukowane) docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.

Diakonia Słowa to służba słowu. Głównym zadaniem Diakonii Słowa jest dbanie o to, aby słowo (drukowane) docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.


facebook DK: https://www.facebook.com/bialy…
facebook Oaza: https://pl-pl.facebook.com/oaz…