Domowy Kościół

Charyzmat i Duchowość

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. (Zasady Pkt. 10)Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. 
Domowy Kościół używa również znaku Equipes Notre Dame – ikony Świętej Rodziny. Napisała ją w latach sidemdziesiątych w Jerozolimie siostra Maria-Paula, zakonnica benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jeruzalem, na prośbę Marii i Ludwika d`Amonville – odpowiedzialnych wówczas za Ruch Equipes Notre Dame. W 1988 r. w Lourdes we Francji odbywał się kolejny Międzynarodowy Kongres Equipes Notre Dame, w którym uczestniczyli gościnnie także przedstawiciele naszego Ruchu. Spotkało ich wtedy wielkie wyróżnienie. Ofiarowano nam – Domowemu Kościołowi – Ikonę Świętej Rodziny.


W ramach charyzmatu DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do (Zasady Pkt. 11):

– życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
– życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
– postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Podjęcie charyzmatu Ruchu Światło-Życie odbywa się w DK w szczególności poprzez (Zasady Pkt. 12):
– kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności „światło-życie”,
– doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka),
– dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty),
– budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich (idea Nowej Kultury),
– podejmowanie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (KWC) i troskę o obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.


Pełen tekst (format pdf)

Zasady Domowego Kościoła