Oaza

OAZY WAKACYJNE 2019

1)INFORMACJE WSTĘPNE

Oaza wakacyjna jest formą przeżywania charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Rekolekcje odbywają się w placówkach szkolnych  i diecezjalnych zlokalizowanych na terenie Archidiecezji Białostockiej. Starsze stopnie oazy przeżywają rekolekcje w górach oraz w Wilnie.

BARDZO WAŻNE: Rekolekcje nie są wyjazdem kolonijnym i nie mają charakteru rozrywkowo-wczasowego. Zasadniczym celem wyjazdu jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna. Dlatego też codziennymi punktami programu rekolekcji są: modlitwa osobista i wspólnotowa, Eucharystia oraz spotkania w grupach. Element formacyjny stanowią również wycieczki, zabawa, wspólny wypoczynek oraz cisza nocna.

 

Rekolekcje oazowe trwają 15 pełnych dni, nie licząc dni przyjazdu i odjazdu.  Pierwsza data jest dniem przyjazdu (między godz. 15.00 a 18.00), druga data jest dniem odjazdu (między godz. 9.00 a 12.00)

 

Realizowany podczas rekolekcji program i treści są dostosowane do wieku uczestników, dlatego ważne jest przestrzeganie poniższych zaleceń:

- Oaza Dzieci Bożych (ODB) - dzieci ze szkoły podstawowej od 10 do 12 lat, po 3,4,5 klasie szkoły podstawowej
- OND I °  - od 13 lat (po VI klasie szkoły podstawowej)
- OND IIo  -14 lat (po VII klasie szkoły podstawowej)
- OND IIIo -15 lat (po VIII klasie szkoły podstawowej)
- ONŻ 1° (16 lat) – przynajmniej po 1 klasie szkoły średniej [ po szkole podstawowej ]
- ONŻ 2° (17 lat) – po 1 klasie szkoły średniej [ po gimnazjum ]
- ONŻ 3° (18lat) – po 2 klasie szkoły średniej [ po gimnazjum ] 


2)WARTO WIEDZIEĆ, ŻEBY UDAŁO SIĘ ZAPISAĆ NA OAZĘ!

Rekolekcje odbywać się będą w dwóch turnusach. Każdy ośrodek, w którym odbędzie się oaza ma ograniczoną liczbę miejsc.

Dlatego też o zapisach będzie decydować kolejność zgłoszeń!

W oazach ONŻ 2 i 3 o kolejności przyjęcia na oazę będzie decydować ocena przeżywanej formacji w ciągu roku, jak również życie wg charyzmatu Ruchu: celebracje kroków, rekolekcje Triduum >>> [ZAPISY JESZCZE TRWAJĄ - LINK DO ZAPISÓW], rekolekcje KODA, Krucjata Wyzwolenia Człowieka – przynajmniej kandydacka.  

Limity miejsc zostały zaznaczone w nawiasach w poniższej tabeli:  


 

Wypełniając kartę uczestnictwa w oazie należy zwrócić uwagę na to by była wypełniona kompletnie. Są oznaczone miejsca do wypełnienia przez rodziców, animatora, księdza moderatora.

Należy zapoznać się szczegółowo z regulaminem, który powinien być podpisany przez uczestnika oazy jak i jego opiekuna.
W przypadku nieuzupełnionej przez rodzica/animatora/moderatora karty, uczestnik nie będzie zarejestrowany w pierwszej kolejności. 

Zdając kartę należy uiścić zadatek w wysokości 200zł.

Podsumowując: uzupełniona karta + zadatek stanowią komplet potrzebny przy rejestrowaniu uczestnika na rekolekcje oazowe.  Kartę pobieramy, klikając w odpowiednią nazwę oazy. Prosimy drukować plik z kartami obustronnie (tak, by wszystko zmieściło się na jednej kartce a4 złożonej jak broszurka

ODB

OND

ONŻ I

ONŻ II

ONŻ III

 

Ostateczną decyzję w kwestii organizacji oaz wakacyjnych i uczestnictwa poszczególnych osób w rekolekcjach podejmuje Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Rafał Arciszewski, tel. 604557740, e-mail: xr.arciszewski@gmail.com

     

 

3)GDZIE W TYM ROKU SKŁADAMY KARTY?

Karty będą przyjmowane w „Sali Winnicy” za katedrą, przy ulicy Kościelnej w Białymstoku.  

Terminy składania kart:

20 maja -

poniedziałek -

16.00-20:30

21 maja -

wtorek -

16.00-20:30

22 maja-

środa -

16.00-20:30

23 maja -

czwartek -

16.00-20:30

Jeśli powyższe terminy okażą się niewystarczające, będą uruchomione kolejne. W momencie kiedy miejsca na poszczególne oazy będą już zajęte pojawi się informacja na stronie internetowej.

 

 

 

4)UWAGA: PUNKT DOTYCZY ANIMATORÓW!

Nowością w tym roku jest zgłoszenie Animatorów także poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną: FORMULARZ INTERNETOWY [LINK]. Termin nadsyłania zgłoszeń animatorów do 10 maja.

Pozwoli to na wcześniejsze określenie potrzeb poszczególnych oaz a także będzie bankiem animatorów, których Moderator Diecezjalny będzie mógł posłać do oaz z większymi potrzebami. Przez formularz rejestrują się wszyscy animatorzy i klerycy.  

Karty papierowe:

>>>[LINK DO POBRANIA KARTY ANIMATORA]

również obowiązują - animatorzy składają je w terminach z punktu nr 3.  

CZYLI O CO CHODZI ?! :)

  1. DO 10 MAJA WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
  2. W DNIACH 20-23 MAJA PRZYNIEŚ UZUPEŁNIONĄ KARTĘ