Oaza

Oazy wakacyjne 2018

Oaza wakacyjna jest formą przeżywania charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Rekolekcje odbywają się w placówkach szkolnych  i diecezjalnych zlokalizowanych na terenie Archidiecezji Białostockiej. Starsze stopnie przeżywają rekolekcje w górach, jak też i w Wilnie.

Rekolekcje nie są wyjazdem kolonijnym i nie mają charakteru rozrywkowego -wczasowego. Zasadniczym celem wyjazdu jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna dlatego, punktami codziennymi wpisanymi w program rekolekcji jest codzienna modlitwa, Eucharystia i spotkania w grupach. Element formacyjny stanowią również wycieczki, zabawa, wspólny wypoczynek oraz cisza nocna.

Rekolekcje oazowe trwają 15 pełnych dni, nie licząc dni przyjazdu i odjazdu.  Pierwsza data jest dniem przyjazdu (między godz. 15.00 a 18.00), druga data jest dniem odjazdu (między godz. 9.00 a 12.00).

 Realizowany podczas rekolekcji program wychowawczy jest dostosowany do wieku uczestników, dlatego ważne jest przestrzeganie granic wiekowych.

- Oaza Dzieci Bożych (ODB), dzieci ze szkoły podstawowej od 10 do 12 lat, po 3,4,5 klasie szkoły podstawowej.

- OND I ° - młodzież od 13 lat (po 6 klasie szkoły podstawowej)

- OND IIo, 14 lat (po VII klasie szkoły podstawowej)

- OND IIIo, 15 lat (po II klasie gimnazjum)

- ONŻ 1° (16 lat) – przynajmniej po 3 klasie gimnazjum

- ONŻ 2° (17 lat) – po 1 klasie szkoły średniej

- ONŻ 3° (18lat) – po 2 klasie szkoły średniej

 

Rekolekcje odbywać się będą w dwóch turnusach. Każdy z ośrodków, w których odbędzie się oaza ma ograniczoną liczbę miejsc. Dlatego też przy zapisach, będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ten kto najszybciej dokona zgłoszenia, będzie miał możliwość wyboru oazy i turnusu. Kiedy będzie brakować miejsc na oazach w turnusie pierwszym, osoby będą przekierowywane na turnus drugi, bądź też odwrotnie. Limity miejsc zostały zaznaczone w nawiasach w tabeli Oazy 2018.

***KARTY***

Klikając w nazwę stopnia oazy pobierzesz kartę do wydrukowania i wypełnienia. Prosimy drukować karty dwustronnie wzdłuż krótkiej krawędzi (na jednej kartce) :)

ODB

OND

ONŻ I

ONŻ II

ONŻ III

KARTA ANIMATORA

KODA

KAMUZO


!!! Wypełniając kartę uczestnictwa w oazie należy zwrócić uwagę na to by była wypełniona kompletnie. Są oznaczone miejsca adnotacji dla rodziców, animatora, księdza moderatora. Zapoznać się należy szczegółowo z regulaminem, który powinien być podpisany przez uczestnika oazy jak i jego opiekuna. W razie nieuzupełnionej karty, uczestnik nie będzie zarejestrowany na oazę do momentu dopełnienia wszystkich miejsc. 


Zdając kartę należy uiścić zadatek w wysokości 200zł.

Podsumowując: uzupełniona karta + zadatek stanowią komplet potrzebny przy rejestrowaniu uczestnika na rekolekcje oazowe.Ostateczną decyzję w kwestii organizacji oaz wakacyjnych i uczestnictwa poszczególnych osób w rekolekcjach podejmuje Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Rafał Arciszewski, tel. 604557740, e-mail: xr.arciszewski@gmail.com


Karty będą przyjmowane na plebanii parafii św. Krzysztofa na osiedlu Zawady, ul. Św. Krzysztofa 4. Wchodzimy bocznym wejściem na I piętro.

Bilans po zakończeniu składania kart (09.05.2018)

Złożono 1100 kart.

Zostały jeszcze wolne miejsca na OND I w 2 turnusie!

Nie będzie drugiej Oazy Dzieci Bożych w 2 turnusie.

Rejestracja na pozostałe oazy zakończona. 

Dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość. :)

Pilnie potrzebni są animatorzy na oazy:

ODB Łapy w 1 turnusie
ODB Knyszyn w 2 turnusie
OND I w Krypnie w 2 turnusie
ONŻ I w 2 turnusie ONŻ II w Grywałdzie,
a także animator muzyczny na OND 2 w 2 turnusie w HermanówceCzym jest podyktowany limit miejsc?

1. Gorzej jest owocnie przeżyć oazę, na której jest dużo osób.

2. Brak odpowiedniej ilości animatorów w pierwszym turnusie też jest wielkim problemem.

3. W minionych latach były sytuacje, gdzie oazy w pierwszym turnusie były przeludnione, a na drugim było po kilkanaście osób. Pomoże to uniknąć w tym roku odwoływania oaz w drugim turnusie.

4. Ośrodki mają swoje limity w zakwaterowaniu uczestników.

5. Bardzo trudno jest organizować przejazdy dla grupy powyżej 50 osób, zwłaszcza gdy mówimy o oazach w górach czy Wilnie.