Aktualności

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego-marzec
Foto: Mazur/episkopat.pl

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego-marzec

diakonia: Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

Krzewienie dziennikarstwa pokoju, bez udawania i fałszu - do tego zachęca Ojciec Święty Franciszek

21 marca 2018 r. w parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Diakonii Komunikowania Społecznego.

Gościliśmy na nim Tomasza Wiszowatego, przedstawiciela Pary Diecezjalnej Domowego Kościoła, a także Zbigniewa Charytoniuka, który wraz z żoną jest inicjatorem stworzenia przez naszą Diakonię kroniki Domowego Kościoła w naszej Archidiecezji.

Po omówieniu spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem oazowych mediów, omówiliśmy wspólnie Orędzie Papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2018, które w tym roku poświęcone było kłamstwu tzw. „fake-newsów”, z których pierwszym, jak pisał Papież, był ten przekazany przez węża naszym prarodzicom – Adamowi i Ewie, mający na celu sfałszowanie obrazu Boga w ich sercach.

Wychodząc od rozważenia odczytywanego tego dnia na Eucharystii wersetu J 8, 32 – „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”, pochyliliśmy się nad swoistą redefinicją prawdy dokonaną przez Franciszka, w myśl której przekaz faktu nie zawsze musi być prawdą. Jest nią tylko wtedy, gdy służy dobru i prowadzi ku dialogowi, zaś staje się kłamstwem wówczas, gdy ma na celu awersję i podziały.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i Boże błogosławieństwo.

Pełny tekst Papieskiego Orędzia