Aktualności

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego

diakonia: Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego

Kolejne spotkanie diakonii za nami

13 grudnia 2017 r., jak w każdą drugą środę miesiąca, swoje spotkanie w salce nad zakrystią w kościele pw. św. Jadwigi w Białymstoku miała Diakonia Komunikowania Społecznego.

Po modlitwie Nieszporami i dzieleniu Słowem Bożym podzieliliśmy się również obowiązkami, które będziemy mieli do zrealizowania w nadchodzącym czasie.

Głównym zadaniem, jakie towarzyszy pracom naszej Diakonii, pozostaje administrowanie nowopowstałą stroną internetową, a także dbałość o koordynację bezpośrednich działań Ruchu powiązanych z jakimkolwiek zaangażowaniem medialnym.

Szczególnym staraniem jest także formacja duchowa, mająca na celu utrzymanie świadomości tego, że celem Diakonii nie jest praca quazi dziennikarska czy kolportażowa, ale wykorzystywanie środków, którymi dysponujemy, do komunikowania Zbawczego Orędzia Dobrej Nowiny.

Pomocą w tym jest etapowe rozważania adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, która towarzyszy nam w tych miesiącach.