Diakonie

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia
Odpowiedzialni Oaza:
Sylwia Baranowska
Spotkania:
Nie mamy stałego miejsca spotkań, jeździmy po parafiach wszystkich członków Diakon Wyzwolenia
niedziele godz.1900

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:

„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa i od lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia (zob. projekt statutu CDJ).

Diakonia Wyzwolenia służy zatem wszelkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (Podręcznik ORD, str. 128).

Chcemy w duchu wierności naszemu charyzmatowi zachęcić członków DK do włączenia się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zachęcamy do modlitwy za Krucjatę i w intencji osób uzależnionych.

Natomiast  na modlitwę zapraszamy w pierwsze soboty miesiąca  do par. NSM na Dojlidach godz. 18.00 na Eucharystię, a potem na adorację Najświętszego Sakramentu związaną z  modlitwą różańcową, gdzie tajemnice  przeplatane są intencjami za osoby uzależnione.

Zapraszamy do osobistego uczestnictwa bądź przesłania intencji