Aktualności

II Kongres KWC

II Kongres KWC

diakonia: Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

W dniach 5-7 listopada odbył się w Warszawie II Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Cieszymy się że mogliśmy uczestniczyć w tym

wydarzeniu wraz z innymi członkami naszej diakonii. Nasza grupa w
sumie liczyła 5 osób, zaś w całym kongresie uczestniczyło ponad 100
osób z całej Polski.
Nie sposób opisać wszystkich zagadnień jakie były poruszane podczas
kongresu. Najważniejszym tematem była przekazana strategia
działania dla członków KWC na lata 2021-2024. W strategii ukazano
wiele możliwych działań do zrealizowania ale potrzeba do tego ludzi.
Wiemy też, że bez modlitwy i powierzenia wszystkiego Maryi nie
zdołamy wykonać tych zadań.
Dlatego prosimy o modlitwę za wszystkich członków KWC, a w
szczególności za naszą diakonię.