Wydarzenia

Powakacyjne Rejonowe Dni Wspólnoty

22 października godz. 14:30

Powakacyjne Rejonowe Dni Wspólnoty
Temat: Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi

Co jest dla mnie największym trudem w służbie, którą podejmuję na rzecz bliźnich?

Czy diakonie Ruchu, w jakich jestem bądź też z jakimi mamy do czynienia w naszej

diecezji, są wypełniane w duchu Chrystusowej służby? Jaki wpływ ma przypominana
w naszym Ruchu idea „Chrystusa Sługi” na funkcjonowanie istniejących diakonii?