Wspólnoty

MB Fatimskiej

REJON I: Białystok-Śródmieście

MB Fatimskiej
foto: archibial.pl
Spotkania:
Kościół p.w. MB Fatimskiej
Każdy piątek godz.1800

W parafii funkcjonują dwa kręgi Domowego Kościoła.