Aktualności

ZAPROSZENIE DO DIALOGU… I NIE TYLKO
J.W.

ZAPROSZENIE DO DIALOGU… I NIE TYLKO

„Ścieżki edukacyjne” na Kopiej Górce

Aktualnie w Krościenku nad Dunajcem rozpoczęto tworzenie niezwykłego dzieła – Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, czyli miejsca, w którym za pomocą współczesnych form wyrazu artystycznego i elementów architektury krajobrazu oraz przy wykorzystaniu możliwości, jakie niesie era komputerów i internetu, zostanie zaprezentowana specyfika duchowości naszego Ruchu.

W pierwszym etapie powstaną na zboczu Kopiej Górki „ścieżki edukacyjne”, a wśród nich odlana z brązu rzeźba przedstawiająca osobę czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz rzeźba przedstawiająca dialog małżeński. Jako wspólnota Domowego Kościoła czujemy się w szczególny sposób zaproszeni do finansowego wsparcia powstających rzeźb, szczególnie tej drugiej. Przecież dialog to nasze comiesięczne zobowiązanie, czasami wymagające trudu i wyrzeczeń, ale jakże owocne narzędzie naszego duchowego wzrostu.

Moderator Generalny ks. Marek Sędek zainicjował zbieranie funduszy na figurę ks. F. Blachnickiego (koszt 80 tys. zł) – więcej: http://www.oaza.pl/zbieramy-na-figure-ks-blachnickiego/, zaś odpowiedzialni za DK zachęcają członków DK w całej Polsce i poza jej granicami do włączenia się w sfinansowanie rzeźby ukazującej tak bliski naszej formacji i duchowości „dialog małżeński” (koszt 100 tys. zł). Wpłat można dokonywać indywidualnie, ale jak najbardziej warto pomyśleć także o dobrowolnej zbiórce w rejonach/diecezjach.

Na zdjęciu przedstawiono wykonany z plasteliny model figury, na podstawie której powstaje odlew z brązu.

 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

ul. ks. F. Blachnickiego 2

34-450 Krościenko n. Dunajcem

Nr 13 1560 1108 0000 9060 0019 2403 GETIN BANK

z dopiskiem: darowizna na rzeźbę Dialog małżeński