Aktualności

Homilie Eucharystyczne

Homilie Eucharystyczne

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół. (KKK 1407)

W obecnym, 2018 roku, przypada 10. już rocznica wydarzenia eucharystycznego w Sokółce. Z woli Arcybiskupa Metropolity Białostockiego będziemy się do niej przygotowywać przez pierwsze niedziele miesiąca, począwszy od dzisiejszej, aż do 7 października, a więc do dnia głównych obchodów tej rocznicy w sokólskim sanktuarium.