Aktualności

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezji Białostockiej
Źródło: ks. Franciszek Blachnicki na dziś

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezji Białostockiej

W dniach 19-24 stycznia 2018 r. Archidiecezja Białostocka włączała się w obchodzone rokrocznie w Kościele Powszechnym dni modlitw o jedność chrześcijan, będące odpowiedzią na wyrażoną w Modlitwie Arcykapłańskiej prośbę Jezusa Chrystusa za Jego uczniów wszystkich wieków „aby byli jedno”.

Odbywały się one w tym roku pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Wyjścia: „Prawica Pańska wsławiła się mocą”.

Pierwszym z nabożeństw tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego była celebrowana jak co roku w Święto Chrztu Pańskiego, 19 stycznia, liturgia w Cerkwi Prawosławnej pw. Świętego Ducha w Białymstoku, której przewodniczył wikariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, biskup Andrzej. Homilię zaś wygłosił metropolita białostocki, abp Tadeusz Wojda.

Dwa dni później, w niedzielę, 21 stycznia, modlitwa o jedność chrześcijan zanoszona była w rzymskokatolickim kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku. Eucharystii przewodniczył abp Tadeusz Wojda, zaś kazanie wygłosił ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, abp Jakub. Wskazał w niej na miłość jako fundament wszelkich dążeń ekumenicznych i wyraził radość Kościoła Prawosławnego z faktu, że nowy metropolita białostocki podtrzymuje istniejącą w Białymstoku od 18 lat tradycję wymiennego głoszenia kazań w ramach Tygodnia Ekumenicznego.

Tego dnia także modlitwy o jedność chrześcijan były zanoszone w zborze Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego przy ul. Dolistowskiej w Białymstoku. Tam słowo skierował wikariusz rzymskokatolickiej parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Białymstoku, ks. Wojciech Szerszeń.

Jak co roku, tak i tym razem Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku było gospodarzem mającego miejsce 23 stycznia Trójgłosu Ekumenicznego, w ramach którego swoje referaty wygłosili prelegenci reprezentujący trzy główne wyznania chrześcijańskie – pastor dr Andrzej Seweryn reprezentujący wyznanie ewangelicko-augsburskie, ks. dr Anatol Szymaniuk z Cerkwi Prawosławnej oraz ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Zwieńczeniem Trójgłosu były Nieszpory Ekumeniczne w kaplicy seminaryjnej, którym przewodniczył bp Henryk Ciereszko. Słowo zaś skierował ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku.

Ostatnim wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego był wykład ks. dr. hab. Radosława Kimszy pt. „Widzialnie o Niewidzialnym – Duch Święty w ikonografii” wygłoszony w Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku oraz sprawowana bezpośrednio po nim Eucharystia w intencji jedności chrześcijan z udziałem wspólnot życia konsekrowanego.

Wydarzeniom stricte duchowym towarzyszyły w tym roku również Zawody Sportowe o Puchar Małych Radości Ekumenicznych w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz XII Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.