Aktualności

Informacja dot. kart!

Informacja dot. kart!

!!

Wkradł się drobny błąd w karcie uczestnika. W polu imię i nazwisko
pierwszego rodzica zamiast nazwiska wstawiane było ponownie imię
rodzica. Błąd został już poprawiony. Jeśli ktoś nie wydrukował jeszcze
karty, to prosimy o ponowne pobranie jej z systemu i wydrukowanie już
poprawnej karty. W przypadku gdy ktoś ma już ją wydrukowaną, prosimy o 
ręczne poprawienie nazwiska i potwierdzenie zmiany przez rodzica parafką
obok błędu, żeby nie drukować karty dwa razy.