Aktualności

Oazy Letnie 2024: Ważne Informacje dotyczące Zapisów

Oazy Letnie 2024: Ważne Informacje dotyczące Zapisów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Listem od Moderatora oraz informacjami dotyczącymi tegorocznych Oaz.

Powołani do misji Oazy Wakacyjne 2024

List Moderatora Ruchu Światło – Życie w Archidiecezji Białostockiej

Do moderatorów, animatorów, rodziców i uczestników Ruchu Światło – Życie w Archidiecezji Białostockiej.

„Powołani do Misji” – pod takim hasłem będziemy przeżywać tegoroczne wakacyjne rekolekcje oazowe. Niedawno zakończyła się 49. Kongregacja Odpowiedzialnych i Kolegium Księży Moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło – Życie w Częstochowie. Dziękuję Bogu, że wraz z przedstawicielami naszej wspólnoty mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Był to czas modlitwy, słuchania Słowa Bożego i prelekcji, stawiania poważnych pytań i szukania odpowiedzi. Przez wszystkie przypadki były odmieniane takie słowa jak: „misja”, „wolność w Chrystusie”, „otwartość na drugiego człowieka”, „świadectwo”.

Moderator Generalny naszej wspólnoty zwrócił uwagę, że Ruch Światło – Życie, został powołany do odnowy Kościoła według wizji Soboru Watykańskiego II i ma na celu dać swoim uczestnikom i podopiecznym Prawdziwe Światło – Życie. Formacja w naszej wspólnocie – zaznaczał ks. Marek Sędek – dąży do doskonałości w Chrystusie, a nie doskonałości samej w sobie. Charyzmat Światło – Życie nie może istnieć w człowieku oddzielnie, w jakiejś separacji. Zawsze musi istnieć razem! Niektórzy z nas znają doskonale słowa Ecclesia semper reformanda (Kościół w nieustannym odrodzeniu), które ukazują wewnętrzną siłę Kościoła zakorzenioną w samym Chrystusie, którą każdy chrześcijanin czerpie z Jego Słowa i Eucharystii. Dzisiaj nasza wspólnota spotyka się z człowiekiem obojętnym na tę Prawdę. W dobie kryzysu „Prawdy”, każdy uzurpuje sobie prawo do indywidualnej prawdy, doprowadzając do dezinformacji i dezintegracji człowieka. Obecnie spotykamy się z człowiekiem: wewnętrznie rozbitym, konsumpcyjnym. Człowiekiem, który pragnie osiągnąć własny sukces za cenę zdrady własnych wartości i wejścia na drogę izolacji. Niestety prowokuje to we współczesnym człowieku łatwość ulegania i podatność na wszelkiego rodzaju manipulacje. Przez formację i narzędzia wypracowane w Ruchu Światło – Życie możemy osiągnąć ideał człowieka zintegrowanego, posiadającego siebie w dawaniu siebie, realizującego siebie przez służbę. Człowieka wyzwolonego, który przeżywa siebie we wzorcach osobowych, którymi są: Chrystus – Sługa i Niepokalana – Służebnica.

Potrzebujemy zatem „świadków Miłości Chrystusa”. Osób otwartych, które nie trzymają się kurczowo pewnych i własnych schematów, osób w których ustach nie usłyszymy ciągłego narzekania: „zawsze tak było”, „nigdy tak nie było”, tylko okrzyk radości wypływającej ze spotkania z Panem.

Prawdziwa Miłość nigdy nie wyrządza zła (Rz 13,10), jest nadal aktualna, otwarta i świeża. Papież Benedykt XVI w swoim Orędziu na LXXXI Światowy Dzień Misyjny z mocą podkreślał: u podstaw misji musi leżeć Miłość! Kościół nie może się uchylać od tej powszechnej misji, ma ona dla niego moc wiążącą. Pragnienie misji, czyli szerzenia Królestwa Bożego powinno rozpalać serca wszystkich wiernych.

Skierowane po zakończonej 49. Kongregacji Odpowiedzialnych hasło roku formacyjnego – „Powołani do misji”, dobrze opisuje wspólnotę w naszej Archidiecezji. Pragniemy na nowo zapalić w sobie ducha misyjnego, którym jest Miłość do Kościoła i jego dzieła. Potrzebujemy autentycznych świadków Miłości Chrystusa i pragniemy, aby również u podstaw naszej wspólnoty była Miłość do Boga i drugiego człowieka!

Odpowiadając na zaproszenie, które zostawiła w naszych dłoniach 49. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie, zachęcam i proszę – budujcie Miłość, do której powołał nas Chrystus! Porzucając szemrania, wywołane przez małostkowe ambicje i lęki. Porzucając złowrogi język, który wypływa z niezrozumienia i długo trzymanej w sercu rany. Porzucając egoizm, który kurczowo trzyma nas w niewoli zgubnego, konsumpcyjnego myślenia, podsycając wyłącznie bunt i prowokując do kolejnych ran zadawanych sobie i innym.

Papież Franciszek na początku swego pontyfikatu podczas Audiencji Generalnej 23 października 2013 roku przypomniał nam wszystkim, że Kościół nie jest „sklepem”, który obniża ceny swoich towarów, „agencją humanitarną” ani „organizacją pozarządową”. Kościół niesie Jezusa. Jeśli by tego nie robił, byłby martwy. Papież Franciszek porównał Kościół do apteki, która czasami daje nam gorzkie lekarstwo, ale to lekarstwo ma tylko jeden cel – wyleczyć nas.

Moi Drodzy, proszę przyjmijmy nadchodzące zmiany tegorocznych oaz wakacyjnych jako wypełnienie powołania naszej Wspólnoty do misji Kościoła i odpowiedzialności za Kościół. Niekiedy zmiany mogą być dla niektórych gorzkim lekarstwem, tym bardziej zachęcam, aby przyjąć to lekarstwo w duchu Miłości i Odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Już dzisiaj dziękuję moderatorom, animatorom i uczestnikom Ruchu Światło-Życie, za zaangażowanie w budowie wspólnoty Żywego Kościoła i za wasze szczere świadectwo wiary. Życzę dobrych wyborów, niech tegoroczne rekolekcje oazowe, przyniosą naszej diecezji i całemu Kościołowi świadków żywego i wciąż obecnego wśród nas Chrystusa.

Białystok, 28.02.2024 r.

Ks. Paweł Żukowski

Moderator Ruchu Światło – Życie w Archideicezji Białostockiej

Link do pełengo listu

Ks. Moderator pragnie również przed zapisami przypomnieć:

Do ONŻ I
System deuterokatechumenalny ks. Franciszka Blachnickiego rozpoczyna się od
ewangelizacji. Dokonuje się ona za pośrednictwem rekolekcji prewangelizacyjnych. Po takich
rekolakcjach zawiązuje się grupa postewangelizacyjna, która pracuje w ciągu roku utrwalając
podstawowe prawdy ewangelizacyjne w oparciu o Ewangelię Łukasza i Ewangelię Jana.
Dopiero po wykonaniu tej postewangelizacyjnej pracy zaprasza się uczestników na oazę
rekolekcyjną pierwszego stopnia. (F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2016,
ss. 134-135).

Do ONŻ II
Po rekolekcjach wakacyjnych ONŻ I° rozpoczyna się pierwszy rok
deuterokatechumenatu. Trwa on do Zesłania Ducha Świętego następnego roku. Czas
formacji tego etapu dzieli się na dwie części. Najpierw do czasu adwentu jest on przeznaczony
na powtórkę tematów związanych z ewangelizacją. Natomiast od pierwszej niedzieli adwentu
zaczyna się program obowiązkowych dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.
Każdy krok zamyka się celebracją słowa Bożego, która stanowi syntezę. Kroki to po prostu
kluczowe tematy chrześcijaństwa, ale spotkania mają nie tylko dostarczać wiedzę, lecz przede
wszystkim powinny kształtować postawy i wpływać na otwarte relacje między całą wspólnotą.
Ten program może być realizowany w okresie sześciu miesięcy, ale faktycznie decyduje o
tym tempo pracy i rozwoju grupy. Może on trwać do dwóch lat. Dopiero tak przygotowany
uczestnik może udać się na oazę rekolekcyjną drugiego stopnia. Ks. Franciszek Blachnicki
stawia tutaj sprawę bardzo stanowczo i klarownie, stwierdzając: «Stawiamy warunek, że tylko
ci mogą na nią przyjechać, którzy byli na oazie pierwszego stopnia i przez cały rok sumiennie
pracowali w grupie i uczestniczyli w całej formacji kroków. Inna praktyka nie ma sensu” (F.
Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, cyt., s. 136)

Do ONŻ III
Po zakończeniu rekolekcji wakacyjnych drugiego stopnia rozpoczyna się drugi rok
deuterokatechumenatu. Przez pierwsze trzy miesiące tej formacji odbywają się kręgi biblijne
w oparciu o materiał Wprowadzenie w Biblię jako historię zbawienia. Później w celu wdrożenia
katechumenów do życia rytmem roku liturgicznego odbywają się kręgi liturgiczno-biblijne,
które nawiązują do niedzielnych czytań. Trwa to do Wielkiego Postu. Podczas drugiego roku
deuterokatechumenatu rozpoczyna on okres formacji odpowiadający czasowi oczyszczenia i
oświecenia. Uczestnicy przez cały czas trwania postu intensywnie przygotowują się do
odnowy swojego chrztu. Proponowane jest także deuterokatechumenom uczestnictwo w
rekolekcjach Triduum Paschalnego. I tu zamyka się okres deuterokatechumenatu. Te dwa lata
formacji odpowiadają okresowi katechumenatu według dokumentu OICA. Potem jest czas na
oazę nowego życia trzeciego stopnia – to jest oaza mystagogiczna. Podczas niej przeżywa
się misterium Kościoła jako wspólnoty. Te rekolekcje odbywają się w Rzymie, gdzie są
szczególnie dogodne warunki, żeby przeżyć tę tajemnicę w kontakcie z papieżem, w centrum
życia Kościoła powszechnego. Ale także u nas, w Polsce, mogą odbywać się tego rodzaju
oazy. (F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, cyt. s. 137).
Szczególne uczestnicy na starszych stopniach ONŻ, powinni być otwarci na misyjne
doświadczenie Kościoła, które w Ruchu Światło-Życie rozpoczyna się w spotkaniu drugiego
człowieka. (F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, cyt. s. 139-140).

Dzieci Boże: Turnus A: 26 – 05.07; B: 06 – 15.07; C: 16 – 25.07
Nowa Droga: Turnus I 29.06 – 15.07; Turnus II 16.07 – 01.08
Nowe Życie: ONŻ I° Turnus I 29.06 – 15.07; Turnus II 16.07 – 01.08
ONŻ II° ORGANIZOWANY JEST TYLKO I TURNUS w dniach 28.06 – 14.07
ONŻ III° ORGANIZOWANY JEST TYLKO I TURNUS w dniach 30.06 – 16.07

Ceny
ODB - 850
OND - 1200
ONŻ 1 st. - 1200

ONŻ 2 i 3 st. 1450

zaliczka 600 zł.

UWAGA: uczestnicy na ONŻ I będą mogli wydrukować karty uczestnika dopiero po OBOWIĄZKOWYCH rekolekcjach preewangelizacyjnych (terminy rekolekcji dla uczestników na ONŻ I I turnus 26–28 kwietnia, II turnus 7–9 czerwca), a uczestnicy na ONŻ II po weryfikacji formacji kroków.
Pytania dotyczące zapisów można wysyłać na e-maila
oaza-zapisy@epoczta.pl

Zgłaszamy się na poszczególne stopnie i turnusy. Każdy turnus ma ograniczoną liczbę miejsc. Karty uczestnika będą dostępne do wydrukowania po przeprowadzeniu weryfikacji i w podanym później porządku przedstawionym przez diakonię oaz rekolekcyjnych.
Składnie kart odbędzie się w etapach i terminach podanych przez moderatora diecezjalnego i diakonię oaz rekolekcyjnych.

Uczestnicy na II i III ONŻ będą przydzieleni do nowo utworzonych grup przez diakonię oaz wakacyjnych.


Zapisy zaczynają się o godz. 17.00 i kończą się 31 Marca
Link do zapisów na Oazy: oaza-zapisy.pl