Aktualności

Spotkanie opłatkowe DK - Niedziela Świętej Rodziny

Spotkanie opłatkowe DK - Niedziela Świętej Rodziny

W pierwszą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim - 31 grudnia 2017 roku obchodzimy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to nasze szczególne święto, podczas którego wszystkie rodziny Domowego Kościoła mogą razem modlić się, bawić i świętować.

Rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 11:00 (tym razem jest nadzieja, że pod przewodnictwem arcybiskupa) 
Miejscem spotkania jest już tradycyjnie Wyższe Seminarium Duchowne przy ul. Warszawskiej. 
Po Eucharystii kolędowanie i dzielenie się opłatkiem oraz prezenty dla dzieci.

Prosimy również, aby rodzice dzieci, które nie będą mogły osobiście odebrać paczki od św. Mikołaja w dniu 31 grudnia 2017 roku w Seminarium, przekazali taką informację innej konkretnej osobie ze swego kręgu z prośbą o odbiór ich paczek (aby uniknąć sytuacji, gdy kilka osób z kręgu będzie prosiło o paczkę dla nieobecnego dziecka). Jeśli z jakiegoś kręgu nikt nie planuje przybyć na spotkanie ze św. Mikołajem – zainteresowani paczkami powinni skontaktować się z parami rejonowymi i poprosić je o pobranie paczek w stosownej liczbie. Mamy jednak nadzieję, że cała wspólnota zgromadzi się w Seminarium i nikt nie będzie musiał korzystać z pośredników w odbiorze prezentów.