Aktualności

Komentarz do Ewangelii - 17 grudnia 2017 (J1, 6-8. 19-28)

Komentarz do Ewangelii - 17 grudnia 2017 (J1, 6-8. 19-28)

Ewangelia wg J 1, 6-8.19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - 
Jan mu było na imię4
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. 

19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi12 wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», 20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 21 Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»13 Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» 22 Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 23 Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską14, jak powiedział prorok Izajasz». 24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. 25 I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» 26 Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 28 Działo się to w Betanii15, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

FILM Komentarz do Ewangelii - 17 grudnia 2017 (J1, 6-8. 19-28)

autor: