Aktualności

Relacja z Celebracji 4 Kroku ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

Relacja z Celebracji 4 Kroku ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

Kochajmy Kościół, bo nim jesteśmy

Dnia 20 lutego 2021 roku odbył się 4. krok ku dojrzałości chrześcijańskiej - „Kościół”.
Został poprowadzony przez ks. Krzysztofa Andryszaka i Diakonię Misyjną. Całość rozpoczęła się poprzez obrzęd wstępny, po którym przeczytano fragment Konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego II.
Zaraz po tym zostało odczytane Słowo Boże.
Wysłuchaliśmy świadectwa Asi, Gabrysi oraz ks. Krzysztofa, w których podkreślona została wartość Kościoła w życiu człowieka.

Słowa księdza Krzysztofa „Kościół tworzą ludzie…” upomniały nas i zachęciły do podejmowania konkretnych działań w naszych wspólnotach. To zdanie powinno stale przypominać nam - młodym o naszej roli w Archidiecezji oraz o obowiązkach, których powinnismy się podejmować względem niej.
To właśnie od nas zależy przyszłość Ruchu Światło-Życie.

Po wygłoszonych świadectwach, spotkanie zakończyło się modlitwą.