Aktualności

Relacja z  Celebracji 2 Kroku ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

Relacja z Celebracji 2 Kroku ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

Relacja z  Celebracji 2 Kroku ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

Był on poprowadzony przez Ks. Tomasza z pomocą Diakoni Maryjnej . Spotkanie rozpoczęło się o godz 16 modlitwą .Następnie było przeczytane Słowo Boże przez Diakonie Maryjną . 
Po niej odbyła konferencja  Ks. Tomasza w której podkreślił wartość Maryi zarówno w kościele jak i naszym życiu . Wytłumaczył jej wartości nazywając Ją „drogą do Jezusa”. Ksiądz powiedział również o swoim świadectwie , jak Maryja działa w jego życiu.

Chwała Panu za naszego Kapłana , który prowadzi nas do Maryi.