Aktualności

Podziękowania z serca i prośba o dalszą modlitwę.

Podziękowania z serca i prośba o dalszą modlitwę.

Podziękowania za dar serca.

Wzruszeni do głębi skalą odzewu na prośbę o modlitwę pragniemy, w imieniu własnym jak też - Agnieszki i Jacka, gorąco podziękować wszystkim, i każdemu z osobna - za niezwykły, bezcenny dar serc, który złożyliście. Dzięki łasce Boga i zaangażowaniu każdego z Was, wczorajszej doby - każda godzina, bez wyjątku, została objęta modlitwą. Do Nieba popłynął nieprzerwany 24-godzinny szturm błagalny w intencji Jacka i Jego najbliższych. Wasza postawa to wspaniałe Świadectwo i dowód, że Domowy Kościół jest prawdziwą, żywą wspólnotą ludzi dobrej woli. Wiemy, że Pan Bóg sprawił, iż w modlitwie wsparli i nadal wspierają nas także członkowie DK z innych diecezji, a nawet spoza granic kraju. Głęboko wierzymy, że podjęty trud zostanie przyjęty i będzie miły Bogu. Walka o życie Jacka trwa. Zatem modlitwa nadal jest potrzebna. Ufamy, że jeśli nawet nie będzie już ona usystematyzowana w grafiku, to i tak nie ustanie. Niech nasza wspólna modlitwa nadal płynie do Nieba strumieniem - rozlewając się szerzej - także z pożytkiem dla wszystkich chorych na Covid, osamotnionych, tracących siły, pogrążonych w lęku i niepewności. Walka o życie Jacka jest trudna, ale wierzymy, że z pomocą Boga Wszechmogącego i za wstawiennictwem Maryi Królowej Różańca Świętego - nadal wszystko jest możliwe. Dlatego ośmielamy się prosić - trwajmy w modlitwie i niegasnącej nadziei. 

Asia i Darek Maziewscy


Przy tej okazji dołączymy kolejną prośby o modlitwę. Karoliny Siemienowicz tato walczy o życie i zamieszczamy list od niej:

"Kochani dnia 13.11, z inicjatywy przyjaciół mojego Taty, rusza modlitwa o cud uzdrowienia dla Taty za przyczyną bł. Bartola Longo (jest twórca Nowenny Pompejańskiej, potrzebny jest cud aby był kanonizowany). Tato jest obecnie w trakcie Nowenny Pompejańskiej, która teraz za niego kontynuujemy, bo sam nie może jej odmawiać z powodu covidu. Nosił również przy sobie wizerunek bł. Bartola Longo.
Prosimy o dar wspólnej modlitwy codziennie o godz.20.30-21.00."

Modlitwa o kanonizację bł. Bartola Longo:
"Boże, Ojcze miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości bł. Bartola Longa, żarliwego Apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci, Boże, za jego niezwykłą duchową podróż, jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, spraw, by bł. Bartolo Longo został wkrótce zaliczony do grona Świętych Kościoła powszechnego, tak, by każdy mógł naśladować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Amen" (ŻRÓDŁO)


Bądźmy w łączności duchowej w tych trudnych dla wielu z nas dniach.