Aktualności

Rekolekcje internetowe ROZBITY DZBANEK

Rekolekcje internetowe ROZBITY DZBANEK

Ks. Łukasz Kisielewski zaprasza

Dzień trzeci - Życie bez torsji…


Dzień drugi - Zapraszam do stołu…


Dzień pierwszy - Nawet najlepszym się zdarza.