Aktualności

Relacja z Oazy Modlitwy (6-8.03.2020)

Relacja z Oazy Modlitwy (6-8.03.2020)

diakonia: Diecezjalna Diakonia Modlitwy

​W dniach 6-8 marca 2020 roku odbyła się pierwsza w Diecezji Białostockiej Oaza Modlitwy Ruchu Światło Życie.

Motywem przewodnim był cytat z Ewangelii Świętego Jana „Na początku było słowo…”. Opiekę Duchową zapewnił Ksiądz Robert Matys Moderator Rejonu Sokółka Domowego Kościoła, Opiekun Diecezjalnej Diakonii Modlitwy i Opiekun Młodzieży Ruchu Światło Życie parafii Świętego Antoniego w Sokółce. Konferencje, modlitwy w czasie adoracji i kazania księdza Roberta bardzo poruszały serca uczestników rekolekcji. Spotkania w grupach pozwoliły wymienić się doświadczeniami obcowania ze Słowem Bożym. W wolnym czasie miło spędzaliśmy czas na wzajemnym ubogacaniu się własnymi doświadczeniami Boga w naszym życiu.

Był to ostatni moment na spotkanie modlitewne w którym mogło wziąć udział 25 uczestników. Od czasu ogłoszenia epidemii 11go marca tak liczne zgromadzania są zakazane. W wielu z nas potęguje tęsknota za Eucharystią która obecnie dostępna jest jedynie za pośrednictwem mediów publicznych i społecznościowych. W trosce o wspólne zdrowie w te Narodowe Rekolekcje Wielkopostne spędzane w gronie rodzinnym w swoich domach błagajmy naszego Pana o zatrzymanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie, wsparcie duchowe wszystkim chorującym i wspólnie powierzajmy wszystkie intencje Diecezjalnej Diakoni Modlitwy.

Dziękujemy Naszemu Bogu za dar spotkania ze Słowem Bożym, Eucharystię i wspólną modlitwę.

Za przygotowanie i organizację serdecznie dziękujemy Elizie i Adamowi Czeremcha posługującym w Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej. Księdzu Robertowi za opiekę duchową i prowadzenie rekolekcji.

Piotr i Agnieszka Kułakowscy
Diecezjalna Diakonia Modlitwy