Aktualności

52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 3 – 9 marca 2019 r.

52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 3 – 9 marca 2019 r.

diakonia: Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

​Apostolstwo Trzeźwości Osób Uzależnionych kolejny rok nad wdrożeniem Narodowego Programu Trzeźwości przeżywa pod hasłem: „Młodzi trzeźwi i wolni”.

Odpowiedzialność za trzeźwość młodych, za ich bycie wolnymi od wszelkich uzależnień spoczywa na wszystkich dorosłych, zwłaszcza na rodzicach, kapłanach, nauczycielach i wychowawcach. W przesłaniu Narodowego Kongresu Trzeźwości delegaci ze wszystkich polskich diecezji zwrócili się z prośbą do duszpasterzy i wiernych świeckich o wzmożoną modlitwę o trzeźwość, a także grup i środowisk troszczących się o wychowanie dzieci i młodzieży w abstynencji.

Realizując to ważne zadanie, a także zalecenia Synodu Biskupów nt.: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, który odwołuje się do trudnej sytuacji, w jakiej żyją młodzi, Zespół KEP ds. Apostolstwa i Trzeźwości i Osób Uzależnionych przygotował Vademecum na rok 2019. Jego głównym tematem jest właśnie wychowanie młodzieży w wolności od wszystkiego, co szkodzi i co oddala od szczęścia. Wsparcie i pomoc wychowawcza, jakiej ludzie młodzi potrzebują, by wzrastać w miłości i wolności dzieci Bożych, wymaga współdziałania wielu środowisk, w tym wspólnot Kościoła.