Aktualności

Nowy Moderator Krajowy DK

Nowy Moderator Krajowy DK

Nasz moderator diecezjalny został wybrany nowym moderatorem krajowym Domowego Kościoła

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Podczas spotkania odpowiedzialnych Domowego Kościoła na Górze Świętej Anny w d. opolskiej nastąpiła zmiana moderatora krajowego Domowego Kościoła. Nowym kapłanem podejmującym tę posługę został ks. Krzysztof Łapiński z archidiecezji białostockiej. Dziękując Panu Bogu za dar Księdza Krzysztofa, za Jego gotowość do posługi i otwarte serce na formujących się małżonków, życzmy, by Święta Rodzina otaczała swoją troską i miłością: Maryja jak matka przygarniała do serca, św. Józef jak ojciec uczył wytrwałości, a Jezus jako Pan i Zbawiciel błogosławił.

Słowo nowego Moderatora Krajowego:

Urodziłem się 30 marca 1967 r. w Białymstoku. Moi rodzice, Anna i Ryszard, byli pierwszymi wspaniałymi nauczycielami wiary i życia. Dzięki temu, razem z siostrą Beatą, mieliśmy szczęście doświadczyć prawdziwego ciepła rodzinnego, gdzie w skromnych warunkach to, co ludzkie, mogło się łączyć z tym, co Boże.

Bardzo duży wpływ na moje życie miała ministrancka służba przy ołtarzu, wspólnota Ruchu Światło-Życie (od grupy Dzieci Bożych, poprzez wspólnotę młodzieżową, aż po bycie animatorem) oraz piesze pielgrzymki na Jasną Górę najpierw z Warszawy, potem z Białegostoku.

Doświadczenie tych wspólnot zaowocowało odkryciem powołania do kapłaństwa, dlatego to maturze w 1987 r. wstąpiłem do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. 30 maja 1993 r. otrzymałem święcenia kapłańskie. Pierwsza parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie k/Białegostoku pozwoliła mi poprzez zwyczajną posługę wikariusza doświadczyć, jak Pan Bóg posługuje się człowiekiem, aby wciąż objawiać swoją łaskę. Modlitwa, sprawowanie sakramentów, katecheza, opieka nad scholami, wspólnotą młodzieżową Ruchu Światło-Życie, piesze pielgrzymki na Jasną Górę wypełniały moje kapłańskie życie.

Po dwóch latach bycia wikariuszem zostałem skierowany na studia muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie podyplomowe studia chórmistrzowskie oraz emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Po powrocie do diecezji w 2001 r. zostałem wikariuszem w parafii pw. Św. Rodziny w Białymstoku, a następnie w 2002 r. zostałem skierowany do pracy w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku jako wykładowca muzyki. Ta sytuacja trwa do dzisiaj.

Ważnym wydarzeniem po powrocie ze studiów muzycznych w 2001 r. było odkrycie na nowo Ruchu Światło-Życie poprzez jego gałąź rodzinną – Domowy Kościół. Będąc w kręgach Domowego Kościoła, przeżywając kolejne rekolekcje, służąc jako moderator rejonu, a od 2011 r. jako moderator diecezjalny mogę wciąż doświadczać wspólnoty Kościoła jako drogi do świętości realizowanej poprzez powołanie do kapłaństwa i małżeństwa. Domowy Kościół pozwolił mi także na nowo odkryć osobę Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przekonać się o aktualności Jego nauczania. Naturalną konsekwencją tego stało się członkowstwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka i Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Wielokrotnie powtarzałem małżonkom podejmującym różne posługi w Domowym Kościele, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Zawsze staram się te słowa przyjmować osobiście… Bardzo proszę całą wspólnotę o modlitwę.

z modlitwą – ks. Krzysztof Łapiński