Aktualności

Święto patronalne Domowego Kościoła - Święto Świętej Rodziny

Święto patronalne Domowego Kościoła - Święto Świętej Rodziny

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny. Dla nas, wspólnoty Domowego Kościoła jest to święto szczególne. Razem z Świętą Rodziną stajemy z wdzięcznością przed Bogiem za dar nas samych.

„Powołanie do miłości i do świętości nie jest czymś zarezerwowanym dla nielicznych uprzywilejowanych. Także teraz, jeśli mamy oczy otwarte, możemy to dostrzec wokół nas. Jest ona milcząco obecna w sercach tych wszystkich rodzin, które oferują miłość, przebaczenie i miłosierdzie, gdy widzą, że jest to potrzebne, i czynią to cicho, bez fanfar. Ewangelia rodziny jest prawdziwie radością dla świata, ponieważ tam, w naszych rodzinach, zawsze można znaleźć Jezusa; przebywa tam w prostocie i ubóstwie, tak jak to czynił w domu Świętej Rodziny z Nazaretu”. Franciszek, Dublin 2018

Spotkanie naszej wspólnoty rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 15:00, a następnie przełamiemy się opłatkiem. A wszystko odbędzie się w Seminarium przy ul. Warszawskiej.