Aktualności

Rejonowe Dni Wspólnoty już niebawem

Rejonowe Dni Wspólnoty już niebawem

Cykl porekolekcyjny „Zobaczyć drogę” zatrzymuje nas przy odkrywaniu powołania życiowego i zadań, które stawia przed nami Bóg.

Już dzisiaj możemy na chwilę się zatrzymać nad myślami, które proponuje nam Diakonia w Materiałach formacyjnych. Dla każdego z nas jest to wybrany moment do spojrzenia na własną drogę powołania. Pytania poniżej 

Powołanie podstawowe – do świętości – to powołanie które realizuje się przez miłość agape, a więc „posiadanie siebie w dawaniu siebie”. To codzienne „życie dla Pana i umieranie dla Pana”. „Do czego Pan mnie potrzebuje? Po co mi dał te siły? Po co mi dał te zdolności? Po co mnie w takim środowisku umieścił, wśród takich rodziców, wśród takich ludzi dobrych i złych? (…) I to nie tak, że «człowiek inteligentny zrobi wszystko», co mu polecą, i właściwie «powinien sobie poradzić ze wszystkim». Każde zadanie jest dobre. «Wszędzie można pracować dla Pana» – powiedzą tak pobożni ludzie, czasami trochę bezmyślnie. Ale w czym jestem Panu najbardziej potrzebny?”

Jak rozpoznaję głos Pana, który mnie wzywa do służby? (Robię wszystko, co tylko się pojawi? Szukam sam zadań? Czekam, aż ktoś mnie poprosi? Wybieram? Czy też słucham głosu Pana? Czy w moim życiu jest miejsce na modlitwę, rozeznawanie duchowe – indywidualne i we wspólnocie?)

Jak widzę swoje miejsce w Ruchu i w Kościele w przyszłości? (Z jednej strony – czy nie traktuję służby jako „tymczasowej”, „dopóki coś mi to daje”? Gdzie widzę pole, na którym jestem szczególnie potrzebny Panu z moimi charyzmatami i możliwościami? Z drugiej – jak wygląda moja gotowość do podjęcia zadań, które Pan stawia przede mną, nawet jeśli czuję się nieprzygotowany czy niegodny? Ważne, żeby wybrzmiało nie tylko ludzkie pragnienie służby, ale i gotowość do wsłuchiwania się w Boże wezwanie).

Materiały formacyjne do pobrania

Szczegóły konkretnych wspólnot w zakładce WYDARZENIA