Aktualności

Święto Aniołów Stróżów
Anioł Stróż

Święto Aniołów Stróżów

Skąd wiemy, że aniołowie istnieją? Bo Pan Bóg powiedział o nich ponad trzysta razy na kartach Pisma Świętego. Trzymamy Go za słowo. Jeśli uznalibyśmy, że nie ma aniołów, musielibyśmy zarzucić kłamstwo Chrystusa, co znaczyłoby, że nie był Bogiem. Wtedy chrześcijaństwo nie ma sensu. Wiara w aniołów jest konsekwencją naszej wiary w Chrystusa. Jeśli idę za Nim, prędzej czy później zobaczę aniołów, którzy Mu towarzyszyli. To pierwszy argument. Na drugi składa się doświadczenie wielu świętych, choćby Ojca Pio, którzy się nie mylili. Trzeci argument dla wszystkich katolików to nauka Kościoła, żywa tradycja, liturgia. Myślę, że każdy, kto jest zafascynowany aniołami, odkrył ich w jakiś sposób we własnym życiu, w takich czy innych okolicznościach.

Szczególnie bliskie ludziom duchy, które Bóg przeznaczył do opieki nad nimi „na wszystkich ich drogach” to święci Aniołowie Stróżowie. Ich będziemy czcić 2 października.

Z całą pewnością więcej o nich nie wiemy, niż wiemy. Bez wątpienia także nasza relacja z nimi, dopóki żyjemy na ziemi, zawsze będzie naznaczona pewną nierównomiernością, bo przecież oni nie spuszczają nas z oka (oczywiście rozumianego metaforycznie) i „myślą” o nas nieustannie, a my ograniczamy często pamięć o nich do odmówionej raz na jakiś czas nauczonej przez katechetkę albo babcię rymowanej modlitwy „Aniele Boży, Stróżu mój…”

Nie sądzę jednak, by było to kiedykolwiek powodem do wyrzutu z ich strony – ich przyjaźń, którą nas obdarzają, jest doskonała i nastawiona w 100% altruistycznie.

Dopiero po śmierci dowiemy się, jak wiele im zawdzięczamy. Zaś w wieczności będziemy się wraz z nimi radować obecnością Boga przez całe wieki.

Tymczasem warto się im nieustannie powierzać. Ich opieka – czego dowodem są liczne świadectwa – nie ogranicza się przecież tylko do prowadzenia nas ku zbawieniu wiecznemu, ale także obejmuje ogromną i delikatną troskę o to, by droga do tego zbawienia prowadząca również nie była pozbawiona godnej dziecka Bożego jakości.