Aktualności

Owocnych rekolekcji...

Owocnych rekolekcji...

Dziś rozpoczynają się oazy w większości ośrodków naszej Diecezji. Wierzymy głęboko, że każdy osoba (uczestnik, każde małżeństwo, animator, moderator i pary moderatorskie) jest osobiście powołana przez samego Boga.

Życzymy wszystkim, aby ten czas był owocny. Aby każdy miał otwarte i chłonne serce na to, co Pan Bóg przygotował - czym będzie chciał dotykać, jak będzie mówił. Aby światło Słowa Bożego na trwałe wyryło swoje miejsce w sercach.

Wszystkich zapewniamy o modlitwie. Skrzynka intencji stoi otwarta :)