Aktualności

Zakończenie roku formacyjnego DK - słowo Pary Diecezjalnej

Zakończenie roku formacyjnego DK - słowo Pary Diecezjalnej

Dziękujemy Wam wszystkim za przybycie na dzisiejszą wspólnotową Eucharystię, na której uwielbialiśmy Boga za mijający kolejny rok formacyjny DK.

Dziękujemy ks. Proboszczowi Janowi Greckiemu za udostępnienie świątyni oraz miejsca na agapę, zaś księdzu Krzysztofowi Łapińskiemu za przewodniczenie Eucharystii i opiekę nad naszą wspólnotą przez mijający rok formacyjny. Pragniemy w tym miejscu złożyć też księdzu Krzysztofowi gratulacje i najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, który obchodził 30 maja.

Dziękujemy też  za koncelebrę księdzu Krzysztofowi i księdzu Łukaszowi.

Gorące podziękowania Alince i Marcinowi Derlatkom za przygotowanie miejsca na agapę.

Dziękujemy serdecznie Ani i Markowi Dąbrowskim oraz całej posługującej dziś diakonii liturgicznej za oprawę liturgiczną mszy świętej, jak też za aktywne zaangażowanie w oprawy liturgiczne na wszystkich wydarzeniach DK w mijającym roku formacyjnym. Diakonią Liturgiczną opiekował się diakon Tomasz Mnich, który niedawno przyjął święcenia kapłańskie – składamy mu podziękowania za posługę i życzenia prowadzenia Ducha Świętego na drodze kapłaństwa.

Dziękujemy Kasi Andryszewskiej za oprawę muzyczną dzisiejszej mszy  i wszystkim, którzy dziś ją  wspierali. W dalszym ciągu poszukujemy chętnych do odtworzenia i pokierowania Diakonią Muzyczną DK.

Dziękujemy też wszystkim odpowiedzialnym za pozostałe diakonie:

Elizie i Adamowi Czeremchom za prowadzenie diakonii modlitwy i omadlanie wszystkich spraw dotyczących Ruchu.  Dziękujemy im też za organizowanie i prowadzenie comiesięcznych spotkań modlitewnych. Nadmieniamy, że Eliza i Adam posługiwali już 3 lata jako odpowiedzialni za diakonię modlitwy i poszukują swoich następców, którzy od września poprowadzili by  tę diakonię. Osoby czujące pragnienie realizowania się w takiej posłudze prosimy o kontakt z nami. Dziękujemy też ks. Jakubowi Targońskiemu za jego opiekę nad tą Diakonią.

Podziękowania składamy na ręce Beatki i Adasia Drewnowskich, którzy są odpowiedzialnymi za Diakonię Rekolekcyjną i wspierają swoim doświadczeniem i pomocą małżeństwa, które podejmują się prowadzenia wszelkich rekolekcji, a także sami poprowadzili wraz z księdzem Andrzejem Chutkowskim ORAR I st w Supraślu na przełomie kwietnia i maja tego roku, za co również bardzo gorąco dziękujemy.

Także Danusia i Mariusz Gałażewiczowie, wraz z ojcem Mieczysławem Saganem  poprowadzili w Supraślu w weekend majowy Orar II st i im wszystkim również pragniemy gorąco podziękować za tę posługę.

Przypominamy, że nasza diecezja w bieżącym roku formacyjnym przeprowadziła już jedną Oazę I stopnia w Supraślu (w ferie zimowe), na której parą moderatorską byli Beatka i Marek Grygowie, a moderatorem ks. Pawł Kamiński którym raz jeszcze składamy podziękowania.

W czasie nadchodzących wakacji odbędą się jeszcze dwie Oazy:

- Oaza II st w Zębie k. Zakopanego, na której parą moderatorską będą Ania i Marek Skrypko, zaś opiekować się będzie ks. Łukasz Kisielewski.

- Oaza I st w Supraślu, którą poprowadzą Asia i Michał Gawłowie wraz z ks. Krzysztofem Kowalewskim.

Pragniemy przekazać, iż otrzymaliśmy zapewnienie od dyrektora Caritas - ks. Adama Kozikowskiego, że do końca roku kalendarzowego zostanie zwrócony naszej wspólnocie ośrodek w Czarnej Białostockiej, który na czas remontu budynku Metanoi  służy jako lokum młodzieży objętej terapią ośrodka Metanoia. Wciąż wpływają od Was datki na potrzeby naszego ośrodka – dziękujemy za nie serdecznie. Zapewniamy, że zostaną one spożytkowane po przekazaniu nam ośrodka do użytkowania.

Już dzisiaj dziękujemy wszystkim małżeństwom, które podjęły się zorganizowania i poprowadzenia rekolekcji DK w wakacje. Otaczamy te dzieła modlitwą i prosimy Was wszystkich o modlitwę w ich intencji.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w działania Diakonii Wyzwolenia, w szczególności Marcjannie i Jankowi Półkośnikom, którzy na początku bieżącego roku formacyjnego podjęli posługę pary odpowiedzialnej z ramienia DK za tę diakonię. Podziękowania składamy też ks. Krzysztofowi Kowalewskiemu, który opiekuje się Diakonią Wyzwolenia.

Dziękujemy Asi i Marcinowi Warwińskim odpowiedzialnym za Diakonię Komunikowania Społecznego za aktywne prowadzenie naszej strony internetowej i rozsyłanie mailingiem ważnych informacji. To z ich inicjatywy miały też miejsce internetowe rekolekcje adwentowe głoszone przez ks. Pawła Kamińskiego, któremu także ogromnie dziękujemy za wspaniałe przygotowanie duchowe naszej wspólnoty do świąt Bożego Narodzenia. Diakonią Komunikowania Społecznego opiekował się diakon Karol Godlewski, który niedawno przyjął święcenia kapłańskie – składamy mu podziękowania za posługę i życzenia prowadzenia Ducha Świętego na drodze kapłaństwa.

Podziękowania składamy też Karolinie i Łukaszowi Izdebskim z diakonii życia  za ich udział we wszystkich inicjatywach związanych z ochroną życia oraz księdzu  Wojciechowi Kapicy za opiekę duszpasterską nad tą diakonią.

Podziękowania składamy też Uli i Piotrowi Rydzewskim, za pełnienie posługi odpowiedzialnych z ramienia DK za Diakonię Ewangelizacji oraz ks. Markowi Solniczkowi za opiekę nad tą diakonią.

Wielkie dzięki składamy też za kolejny rok posługi w Diakonii Słowa Marysi i Michałowi Dąbrowskim, którzy niestrudzenie dbają abyśmy  byli zaopatrzeni w listy DK oraz inne materiały formacyjne, a ponadto pełnią funkcję diecezjalnych skarbników DK. Nadmieniamy, że ich posługa trwa już 11 lat i pragną oni przekazać ją innemu małżeństwu. Jeśli ktoś z Was czuje pragnienie posługiwania na tej niwie – prosimy o kontakt z nami.

Dziękujemy też wszystkim, którzy włączali się w działania wszelkich Diakonii i zapraszamy, aby w przyszłym roku formacyjnym każdy z nas odnalazł swoje miejsce w jakiejś diakonii.

Dziękujemy również wszystkim parom pilotującym aktualnie nowo tworzące się kręgi. Poza przyjętym dziś do wspólnoty kręgiem, jeszcze 7 kolejnych jest pilotowanych.

Szczególne podziękowania kierujemy do par rejonowych: Alinki i Marcina Derlatków Agnieszki i Jacka Karpiesiuków, Wioletty i Roberta Toczków, Beatki Edka Wasilewskich Iwonki i Tomka Zdanowiczów, którzy byli dla nas ogromnym wsparciem i dodawali nam sił do pełnienia posługi pary diecezjalnej.

Pragniemy poinformować Wspólnotę, że w ostatnich tygodniach odbyły się wybory nowej pary w rejonie Śródmieście. Od września posługę tę będą pełnić Kasia i Sławek Andryszewscy,

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli na tej mszy ofiary, które zostaną przekazane małżeństwom potrzebującym dofinansowania do uczestnictwa w rekolekcjach.

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2018/19 odbędzie się 16 września 2018 roku, miejsce podamy w późniejszym czasie.  

Pozostało nam życzyć wszystkim, którzy wybierają się na rekolekcje wakacyjne aby przyniosły jak najobfitsze owoce oraz wszystkim Wam dobrego wypoczynku w czasie urlopowym.