Aktualności

W służbie Małżeństwu i Rodzinie - Dobre Małżeństwo i Nierozerwalni

W służbie Małżeństwu i Rodzinie - Dobre Małżeństwo i Nierozerwalni

Świadectwem naszego życia możemy razem promować wartości w projektach ogarniających całą Polskę - Dobre Małżeństwo i Nierozerwalni. Wasze zaangażowanie, jako aktywnych odbiorców, jest kluczowe dla efektywności zaproponowanych i prowadzonych przez twórców działań.

Dobre Małżeństwo 


Projekt Dobre Małżeństwo jako cel stawia sobie ewangelizację przez Internet, ukierunkowaną na małżeństwo i rodzinę.

Program ewangelizacyjny “Jesteśmy z Miłości”, jako część całego projektu www.dobremalzenstwo.pl, na stronie którego się znajduje jest oparty na czterech prawach życia duchowego w odniesieniu do małżeństwa.

Pomysłodawcami i realizatorami projektu są małżeństwa z naszej diecezji, zaangażowani i upoważnieni do działań  na rzecz całego projektu przez krąg centralny DK.

Nierozerwalni

 

W ramach kampanii twórcy pragną dotrzeć do jak najszerszego grona rodziców, zbu­dować społeczność rodzin wzajemnie wspierających się i wspólnie przeżywających radości i smutki dnia codziennego. Da to możliwość wzajemnej nauki tego jak kształtować i budować więzi rodzinne, by wzmacniać nasze rodziny siłą miłości!

Cele kampanii:

SIŁA WIĘZI RODZINNYCH
Pokazanie, że więzi rodzinne oraz relacje między dziećmi i rodzicami są kluczowe dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci. Rodzina powinna tworzyć trwałą wspólnotę kochających się wzajemnie osób, które wspólnie ponoszą trudy dnia codziennego.

SPOŁECZNOŚĆ NIEROZERWALNYCH
Stworzenie społeczności Nierozerwalnych, którzy swoim życiem będą promować wartości kochającej się rodziny.

POZYTYWNY PRZEKAZ
Dotarcie do rodzin w całej Polsce z przekazem edukacyjnym o budowaniu więzi w rodzinie.

ŻYCIE Z PASJĄ
Jeśli nasze rodziny będą środowiskiem pozytywnego wzrostu, to cała nasza codzienność będzie pełna pasji i radości.

Szczegóły na stronie www.nierozerwalni.org

Kampania Społeczna finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 i współtworzona przez PARPA, NPZ i Stowarzyszenie Diakonii Ruchu Światło-Życie