Aktualności

Życzenia Wielkanocne Księdza Moderatora DK

Życzenia Wielkanocne Księdza Moderatora DK

"On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich… Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie" (Iz 53, 4-5. 10-12)

W ten szczególny czas Triduum Paschalnego chciałbym wszystkie rodziny Domowego Kościoła objąć modlitwą, dobrym słowem i życzyć:
- małżonkom pięknej miłości, na wzór Jezusa Chrystusa, wypełnionej dźwiganiem krzyża, ale i radością, nadzieją, że to On sam Was powołał i wciąż obdarza potrzebnymi darami na Waszej drodze do świętości…
- wdowom i wdowcom doświadczenia, że nie jesteście sami, że Jezus Chrystus z Ogrodu Oliwnego jest z Wami, pomaga przyjąć Bożą wolę i stawia na Waszej drodze wielu dobrych ludzi…
- dzieciom, aby wzrastały "w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 52).

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą jeszcze raz okazją do umocnienia w wierze, nadziei i miłości.
z modlitwą
ks. Krzysztof Łapiński