Aktualności

Instrukcja KEP o muzyce kościelnej

Instrukcja KEP o muzyce kościelnej

Niezwykle ważny dokument. Biskupi obradujący w Lublinie przyjęli na zakończenie zebrania plenarnego KEP instrukcję KEP o muzyce kościelnej.
Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim – głosi instrukcja Episkopatu przyjęta na zakończonym wczoraj w Lublinie zebraniu plenarnym KEP. Dokument ma na celu „podniesienie poziomu wykonywanej muzyki kościelnej, a także nadanie należnej godności i powagi świętym obrzędom sprawowanym na chwałę Bożą i uświęcenie wiernych”. Instrukcja wskazuje, że „należy bezwzględnie stać na straży wykonywania takiej muzyki liturgicznej, która jest autentyczną sztuką nakierowaną zawsze na świętość kultu (…)”.